دفتر مرکزی و کارخانه :

مازندران، آمل، کلاکسر، ۵۰۰ متر داخل خیابان هَلی کِتی، اولین پیچ فرعی، سمت راست، کارخانه گروه صنعتی چوب ایران آمل

تلفن تماس ( اداری ) :

تلفن تماس ( فروش ) :

تلفن سازمان فروش :

۰۹۱۱-۶۲۴۲۸۰۵